Грантові програми

Вища освіта (головні цілі):

 • Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки;
 • Покращення якості викладання танавчання;
 • Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-учасницях програми та розвиток потенціалу країн-партнерів;
 • Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+;
 • Підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у стратегічних країнах-партнерах.

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність студентів у вищій освіті (1)

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для розвитку навичок і компетентностей у студентів, залучити найкращі таланти з-за кордону.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Кредитна мобільність, включаючи стажування за кордоном: мобільність для студентів відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ);
 • Ступенева мобільність: зразкові спільні магістерські програми, пропоновані університетами Європи та, в деяких випадках, країн-партнерів, що приваблюють найкращих студентів з усього світу;
 • Гарантії студентських позик (НОВЕ): посилення мобільності студентів магістратури в Європі (тільки для ЄС).

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність працівників у вищій освіті (2)

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для підвищення якості викладання та навчання.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Викладання (викладацьке відрядження): розроблення інноваційних методів викладання, мобільність відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ);
 • Професійний розвиток: удосконалення навичок і компетентностей у викладацького складу та адміністративного персоналу, відкритий для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ);
 • Запрошення працівників підприємств: з метою підвищення актуальності навчальних програм.

Спільні магістерські програми (Joint Masters Degree) – DEGREE MOBILITY (конкурс оголошено)

Ваш університет може увійти до консорціуму вищих навчальних закладів, що пропонує Спільну програму на отримання ступеню магістра. Ці високоякісні програми обираються Європейською Комісією в рамках щорічного конкурсу. Усі члени консорціуму розробляють і пропонують навчальну програму разом, а студенти навчаються або проводять дослідження принаймні у двох з цих закладів. Таким чином, ваш заклад братиме участь у викладанні курсів та відборі й розміщенні студентів. Наприкінці навчання консорціум надає спільний або подвійний/багатосторонній диплом. Студенти подають заявки безпосередньо до консорціуму, який проводить процедуру конкурсного відбору для отримання стипендій, фінансованих ЄС.

Навчальні заклади з країн-учасниць програми Еразмус+* зможуть подати заявку на виконання спільних магістерських програм на конкурс програми Еразмус+. Вищі навчальні заклади з інших країн з усього світу можуть бути партнерами у консорціумі.

Угоди між вищими навчальними закладами щодо кредитної мобільності – CREDIT MOBILITY

Укладаючи угоду з іншим університетом, ваш університет зможе відправляти власних студентів, аспірантів, докторантів або працівників (із стипендіями) на коротку мобільність (до 12 місяців) до університетів-партнерів, що підписали цю угоду, будь-де в світі. За угодою ваш заклад визнає кредити, накопичені студентом під час навчання за кордоном, які будуть зараховані для отримання студентом диплому, коли він повернеться до вашого навчального закладу. Ваші працівники зможуть отримати гранти для викладання або стажування у партнерських організаціях. За цією ж угодою ви зможете прийняти іноземних студентів, аспірантів, докторантів або працівників для подібних короткотермінових періодів навчання у вашому навчальному закладі.

Навчальні заклади з країн-учасниць програми Еразмус+* можуть подати заявку на виконання проекту з мобільності для студентів, PhD кандидатів (аспірантів) і працівників вищих навчальних закладів. Її слід подати Національному агентству, відповідальному за програму Еразмус+ у своїй країні. Вищі навчальні заклади з інших країн світу можуть бути сторонами угоди між закладами.

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій (1)

Стратегічні партнерства

Цілі:

 • Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення, тестування, запровадження нових спільних навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання;
 • Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою вивчення прикладів з реального життя;
 • Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного (колективного) та персоналізованого навчання;
 • Інтеграція різноманітних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, модульного).

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій (1)

Альянси знань

Цілі:

 • Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ВНЗ і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення нових мультидисциплінарних навчальних планів, що відповідають потребам бізнесу;
 • Стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників компаній підприємницького способу мислення;
 • Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових знань за участю ВНЗ і підприємств.

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками (2)

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Основні види діяльності за напрямом:
Два типи проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (близько 150 країн-партнерів):

 • Спільні проекти: Нові навчальні плани та програми, методологія викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу;
 • Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі вищої освіти…).

+ Додатковий компонент мобільності в обох напрямах – з ЄС та до ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців).

Ключовий напрям діяльності – КА3: Підтримка реформ

Цілі:

 • Підтримка напрацювань/розробок ЄС в сфері освітньої політики задля досягнення кращого системного впливу.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес;
 • Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, …);
 • Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту);
 • Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах та країнах-кандидатах;
 • Міжнародний діалог щодо освітньої політики;
 • Всесвітня асоціація випускників;
 • Міжнародна привабливість і пропагування.

Додаткові матеріали:
1

2

3

Програма «Горизонт 2020» – це семирічна програма, протягом якої можливі значні зміни в економічному і політичному контексті. Тому забезпечення постійної актуальності програми «Горизонт 2020» також вимагатиме коригування пріоритетів та ресурсів так і тоді, як і коли це буде потрібно. Саме тому у відповідну пропозицію внесені застереження про можливий відхід від правил. Виконання програми «Горизонт 2020» також означатиме стратегічний підхід до планування досліджень та інновацій, використовуючи спільні дії та методи керівництва, що відповідають розвитку нормативно-правової бази, виходячи при цьому за межі традиційних галузевих програм розвитку. Такі спільні дії базуватимуться на переконливих доказах, аналізі та прогнозах, а прогрес оцінюватиметься на основі надійного набору індикаторів.

Програма «Горизонт 2020» має ряд нових рис, які дозволяють їй відповідати цілям сприяння економічному розвитку та боротися з соціальними викликами. Зокрема, ця програма має такі нові риси:

 • Значне спрощення фінансування завдяки спрощенню структури програми, розробці одного набору правил, скорочення бюрократичної тяганини завдяки простій схемі відшкодування витрат, запровадженню «єдиного підходу» для учасників, скороченню роботи з паперами при підготовці пропозицій, рідшому проведенню перевірок та аудитів із загальною метою зменшити середній час на видачу гранту до 100 днів;
 • Інтеграція досліджень та інновацій завдяки забезпеченню безперешкодного та узгодженого фінансування від ідеї до виходу на ринок;
 • Збільшення підтримки інновацій та діяльності, наближеної до ринку, що веде до прямого економічного стимулювання;
 • Зосередження на розвитку бізнес можливостей з зосередженням на «суспільних викликах»;
 • Надання більших можливостей новим учасникам та молодим перспективним науковцям для просування своїх ідей та одержання фінансування.

Файли для завантаження:

«Горизонт 2020»: Наука ближче до суспільства

«Горизонт 2020»: Презентація програми

Важливо

«Горизонт Європа» – це запланована 7-річна науково-дослідна програма Європейського Союзу, яка має замінити програму «Горизонт 2020». Європейська комісія розробила та затвердила план програми «Горизонт Європа», який передбачає підвищення фінансування науки в ЄС на 50% протягом 2021—2027 років. Рамкова програма «Horizon Europe» із запропонованим бюджетом у 100 млрд євро є найбільшою спільною багатонаціональною інвестицією в дослідження та інновації в Європі й відкрита для участі в усьому світі. Європейський Парламент та Рада Європи як співзаконодавці попередньо погодили законодавчий пакет цієї програми і запрошують взяти участь у висвітленні – на основі опитування громадської думки – найбільш важливих напрямів досліджень та інновацій, які потребують першочергового фінансування.

Спеціальна програма “Люди” Сьомої Рамкової Програми ЄС з досліджень та технологічного розвитку http://cordis.europa.eu/fp7/ має за мету професійне навчання, підвищення кваліфікації, розвиток наукової кар´єри, обмін досвідом і знаннями науковими співробітниками різних країн незалежно від віку та сфери наукових досліджень.

Хто може брати участь?
Науковці будь-якої національності з третіх країн, які приїжджають у країни-члени ЄС або асоційовані країни. Це можуть бути науковці-початківці з вищою освітою і досвідом роботи у науковій сфері до 4 років; досвідчені науковці – аспіранти\докторанти з досвідом роботи у науковій сфері від 4 років; організації, які беруть активну участь у науковій діяльності і\або ведуть підготовку наукових кадрів (ВНЗ, науково-дослідні організації, комерційні великі або малі підприємства, міжнародні організації). Українські дослідники та дослідні організації можуть брати участь у певних обмежених програмах Марі Кюрі для третіх країн у тому випадку, якщо ці країни мають договір з ЄС про спільну науково-дослідну діяльність або підпадають під Європейську політику добросусідства.

Напрямки програми “Люди”, в яких представники третіх країн участі не беруть

 • Міжнародні реінтеграційні гранти (International reintegration grants)
 • Спеціальні акції, такі як Euraxess, “Researches Night”

 

Напрямки програми “Люди”, в яких представники третіх країн можуть брати участь

 • Мережа науковців-початківців (Networks of early stage researches)
 • Внутрішньоєвропейські стипендії (Intra European fellowships)
 • Співфінансування національних програм (Co-funding of national programmes – COFUND)
 • Співпраця між промисловістю і науковим суспільством (Industry-academia partnership)
 • Стипендії для дослідників з третіх країн (International incoming fellowships – IIF)
 • Міжнародна схема обміну науковими кадрами (International research staff exchange scheme – IRSES)

International Incoming Fellowships (IIF)
Стипендії для дослідників з третіх країн

International Outgoing Fellowships for career development (IOF)
Стипендії для дослідників з країн ЕС\АС

Initial training
Початкова професійна підготовка дослідників

Industry academia
Співробітництво між промисловістю і науковим суспільством

International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Обмін науковими кадрами

Мета Заохочення дослідників з третіх країн брати участь у європейських проектах. Покращення наукової співпраці. Можливість навчати європейських дослідників у кращих організаціях в третіх країнах. Початкове навчання дослідників для вдосконалення навиків, допомога у розвитку кар´єри. Покращення комерційного і некомерційного співробітництва. Обмін навиками і кадрами. Допомога в організації довгострокового співробітництва через програму обміну кадрами.
Характеристика дослідників Досвідчені дослідники з третіх країн. Досвідчені дослідники з країн ЕС\АС. Дослідники з науковим стажем не більше 5 років. Науковці з будь-яким рівнем досвіду. Всі співробітники організацій-учасниць.
Характеристика приймаючої сторони Університети, дослідні центри, що знаходяться в країнах ЕС\АС. Університети, дослідні центри, щ знаходяться у третіх країнах та країнах ЕС\АС. Університети, дослідні центри, компанії, середні та малі підприємства. Комерційні і некомерційні дослідні організації (університети, компанії тощо), об´єднані у партнерства. Принаймні дві дослідні організації з різних країн ЕС\АС та одна або більше організацій з країн, якими укладено договір про науково-технологічне співробітництво.
Як це працює? Договір підписується між дослідником і приймаючою стороною. Договір підписується між дослідником і організацією, до якої він повернеться працювати (в країнах ЕС\АС). Підписані проекти отримують фінансування до 4 років. Підписані проекти отримують фінансування до 4 років. Обмін кадрами триває максимум 1 рік. За працівниками зберігають робоче місце.
Детальніше Інтернет сторінка Інтернет сторінка Інтернет сторінка Інтернет сторінка Інтернет сторінка

Напрямки діяльності

 • Початкова професійна підготовка дослідників. Здійснюється за допомогою мережі по навчанню молодих спеціалістів. Ця мережа об´єднує організації з різних країн для навчання молодих спеціалістів у різних наукових напрямках з урахуванням міждисциплінарного аспекту.
 • Професійний тренінг протягом життя і розвиток кар´єри.
 • Співробітництво між виробництвом і науковим суспільством. Для цього потрібен консорціум (мінімум одна науково-дослідна організація і одне приватне підприємство з різних країн ЕС і АС) та спільна програма, яка передбачає обмін досвідом, знаннями, ноу-хау, співробітниками, семінари і конференції. Консорціум запрошує кваліфікованих спеціалістів з третіх країн для обміну знаннями і навчання європейських дослідників протягом 1-2 років, а також для участі у програмних заходах (витрати покриваються за рахунок проекта).
 • Міжнародне співробітництво. Це співробітництво передбачає стипендії для дослідників країн ЕС та АС, які проходять стажування в третіх країнах, стипендії для дослідників третіх країн, які приїжджають до країн ЕС та АС, обмін науковими кадрами.
 • Спеціальні політичні акції.
 • Співфінансування регіональних, національних і міжнародних програм (COFUND). Слугує для підтримки існуючих або нових регіональних, національних і міжнародних програм для покращення міжнаціональної мобільності з метою тренування і розвитку кар´єри досвідчених науковців.

Які теми підтримуються?
Теми досліджень вільно обираються дослідниками. Всі теми технологічного і наукового розвитку підлягають фінансуванню; виключення становлять теми, які стосуються програми EURATOM, які фінансуються окремо.

Як це працює?
Після публікації конкурсу відбираються всі отримані заявки протягом вказаного часу і оцінюються групою незалежних експертів за певними критеріями. Фінансування буде надано кращим заявкам на термін 1-3 років.

Що покриває фінансування?
Фінансування покриває витрати на дослідника і проект. Фінансова підтримка стипендій для дослідників з третіх країн може становити до 100%. Це включає заробітну плату дослідника та витрати на його діяльність.
Внесок ЄК залежить від декількох параметрів: рівень досвіду дослідника, країни, в якій дослідник проходитиме тренування, сімейний стан дослідника на момент підписання договору, тощо.

Перед поданням пропозиції слід ознайомитись з усіма юридичними документами, аби краще зрозуміти процес оцінювання, правила участі, питання по контракту та фінансуванню.

Фінансування стипендій для дослідників з третіх країн, які приїжджають до країн ЕС або АС

З розрахунку на дослідника:

 • Проживання – 17250-79500 євро\рік (залежно від наукового стажу та оплати податків)
 • Переїзд – 500-800 євро\місяць (залежно від сімейного стану на момент підписання контракту)
 • Транспортні витрати – 250-2500 євро\рік (залежно від відстані – до 10 тис. км.)

Витрати на виконання наукового проекту і навчання дослідника (участь у конференціях, семінарах, тощо):

 • 500 євро\місяць в науковому підрозділі (не лабораторія)
 • 800 євро\місяць в науковій лабораторії

З розрахунку на приймаючу організацію:

 • Витрати на керівництво проектом – 3% від гранту ЄС
 • Непрямі витрати – 10 % від витрат на проект (без урахування субконтракта)
 • 15 000 євро\дослідник\рік – після повернення до третьої країни на продовження дослідження (максимально – до 1 року)

Фінансування проектів по обміну науковими кадрами

 • 1800 євро\співробітник\місяць – оплата відряджень співробітників ЕС\АС (фінансується грантом ЄС)
 • Треті країни самостійно фінансують відрядження своїх співробітників
 • Якщо країна підпадає під Європейську Політику Добросусідства або є країною ІСРС, можливе фінансування відряджень співробітників за рахунок гранта ЄС (у деяких випадках)

МАЙБУТНІ КОНКУРСИ

 

Початок конкурсу

Кінцевий термін подання заявок

Бюджет

 ITN

COFUND
IRSES
IEF
IIF
IOF

8 вересня 2008

18 листопада 2009
25 листопада 2009
17 березня 2010
17 березня 2010
17 березня 2010

22 грудня 2009

18 лютого 2010
25 березня 2010
17 серпня 2010
17 серпня 2010
17 серпня 2010

243 млн. євро

75 млн. євро
30 млн. євро
95 млн. євро
28 млн. євро
28 млн. євро

 Корисні сайти

CORDIS- Програма мобільності Марі Кюрі
http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html

Напрямки Марі Кюрі програми “Люди”
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

EURAXESS-Європейський портал з мобільності вчених
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm

Конкурси COFUND
http://cordis.europa.eu/fp7/people/cofund_en.html

Підготовлено за матеріалами CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій Міністерства освіти та науки України
кімн. 801, вул. Горького 180, Київ, 03680;
(044) 529 0332;
post@fp6-nip.kiev.ua;
www.fp7-nсp.kiev.ua

Програма COST – це інструмент створення та підтримки міжнародних наукових мереж (COST Actions). Починаючи з 1971 року, програма фінансується за рахунок фондів ЄС, зокрема, через рамкові програми ЄС з досліджень та інновацій (підпрограма Горизонту Європа).

Програма COST не фінансує дослідження, закупку обладнання не передбачено, вона має на меті підтримку та поглиблення співпраці між дослідниками завдяки низці спільних заходів та інструментів за чотирма напрямами, зокрема:

 • організація зустрічей, семінарів, конференцій;
 • короткострокові дослідницькі місії (програми обміну) ;
 • навчальні курси, тренінги;
 • розповсюдження та обмін інформацією, публікація статей.

На сьогоднішній день програма налічує близько 150 діючих мереж (COST Actions). Умовами створення кожного COST Action є співпраця не менш ніж 7 країн-членів програми та формування спільної робочої програми на період 4 років.

Програма не має обмежень щодо галузей науки та інновацій, підтримує міждисциплінарні та перспективні галузі. Програма також є відкритою для різних груп стейкхолдерів, зокрема приватного сектору, ЗВО та наукових установ, неурядових організацій, державних установ.

Взяти участь у програмі можливо через:

 1. долучення до вже створеного COST Action
 2. створення нової мережі.

Станом на сьогодні Україна входить до переліку країн-сусідів програми (COST Near Neighbor Countries), що дозволяє нам долучатись до вже сформованих COST Actions але обмежує у створенні нових мереж. Учасники долучені до COST Action мають право на участь у всіх заходах, запланованих в рамках свого COST Action та можуть отримувати відшкодування коштів в рамках реалізації COST Action. Для можливості формування COST Actions Україна має стати повноправним членом програми COST.

Повний перелік існуючих COST Action https://www.cost.eu/cost-actions/how-to-participate/

Загальні інструкції до участі у програмі COST https://www.cost.eu/cost-actions/how-to-participate/

YouTube канал COST https://www.youtube.com/channel/UCxiOUZIt9DIH4HfAKjlMSKg

Контакти:

КАРБАШЕВСЬКИЙ Віталій Васильович, Сектор супроводження грантових програм, провідний фахівець НДЦ міжнародного співробітництва та правового забезпечення МНАУ

+380512 582959
international@mnau.edu.ua

БОВКУН Дар’я Андріївна, державний експерт Експертної групи з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору Директорату науки та інновацій Головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій МОНУ
+38044 2877216
daria.bovkun@mon.gov.ua

Програми для післядипломного навчання та професійних поїздок викладачів

Стипендія Фонду стипендій Австрійської Республіки для кандидатів наук (Stipendium der Stipendienstiftung der Republik Osterreich fur Postdocs)

Стипендія надається кандидатам наук з усього світу (окрім Австрії) для проведення досліджень в установах Австрії за напрямами: природничі науки, технічні науки, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво.

Тривалість стипендії: 4-12 місяців.

Розмір щомісячної стипендії становить € 1040. Стипендіатам із третіх країн можлива додаткова оплата дорожніх витрат розміром до € 500.

Самостійно стипендіатом оплачується страхування від нещасних випадків, медичне страхування і проживання:

 • Австрійська служба академічних обмінів (OeAD-GmbH) пропонує житло (кімнату в гуртожитку або квартиру) з оплатою € 200-380 на місяць. За надання помешкання – € 15 адміністративного збору;
 • OeAD-GmbH може придбати для стипендіата медичну страховку та страховку від нещасних випадків за рахунок стипендії.

Вимоги до претендентів:

 • науковий ступінь кандидата наук;
 • вік до 40 років;
 • вільне володіння німецькою або англійською мовами.

Необхідні документи:

 • аплікаційна форма, заповнена в режимі on-line;
 • автобіографія (CV);
 • план проведення досліджень в Австрії з описом як запланованих, так і попередньо проведених робіт;
 • список публікацій;
 • два рекомендаційні листи з рідного університету претендента, які підтверджують необхідність перебування в Австрії і надають інформацію про його наукову кваліфікацію (листи у форматі PDF надсилають разом з аплікаційною формою);
 • копію відповідного сертифікату про складання тесту з німецької або англійської мови (сертифікат у форматі PDF надсилають разом із аплікаційною формою);
 • згода на проведення досліджень приймаючої установи. Претендент надсилає план проведення досліджень і рекомендаційні листи для підпису координатору з приймаючої установи (Австрія). Підписані документи (у форматі PDF) обов’язково додаються до аплікаційної форми.

Останній термін подання документів – 01 березня щороку.

Контакти:
Heike Kernbauer
heike.kernbauer@oead.at

Аплікаційна форма –  www.scholarships.at

Докладніше –  http://www.oead.at, http://www.grants.at

Польсько-Американська Фундація Свободи та Польсько-Американська Комісія Фулбрайта оголошують відкритий конкурс на здобуття стипендій імені Лейна Кіркланда
на навчальний рік

Метою Програми ім. Лейна Кірклaнда (Lane Kirkland Scholarships Program) є розповсюдження польського досвіду економічних й суспільних перетворень.

Програма передбачає відвідування стипендіатами навчальних курсів в університетах Польщі протягом двох семестрів та подальше 2-4-тижневе професійне стажування в державних й приватних установах країни.

Конкурс на отримання стипендій ім. Л.Кіркланда оголошено для громадян України, Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії, Азейбарджану, Казахстану й Росії – працівників вищих навчальних та наукових закладів, експертів, урядовців, політиків, працівників урядових та муніципальних установ, підприємців, менеджерів, керівників неурядових організацій, діячів культури, журналістів.

Галузі спеціалізації:

 • Пріоритетними галузями у конкурсі на рік є: економіка і менеджмент, державне управління, управління бізнесом, місцеве самоврядування, право, політичні й суспільні науки.

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство однієї з восьми зазначених країн (особи, які мають статус постійного мешканця Польщі, не можуть претендувати на отримання стипендії Кіркланда);
 • вища освіта (ступінь магістра);
 • вік до 35 років (в обгрунтованих випадках до 40 років);
 • знання польської мови (або англійської – при виборі кандидатами програм, які читатимуться цією мовою: у такому випадку прийнятним є пасивне знання польської мови);
 • щонайменше 2 роки професійного досвіду.

Як взяти участь у конкурсі
Повний аплікаційний пакет складається з нижче перелічених документів:

 • заповнена польською або англійською аплікаційна форма;
 • заява про наміри (4,000-6,000 знаків) з обґрунтуванням участі у Програмі й окресленою перспективою використання набутого досвіду;
 • два рекомендаційні листи, написані польською, англійською або російською мовою;
 • копія диплома про вищу освіту (при наявності – копія диплома про отримання ступеня кандидата наук).

Аплікаційну форму слід заповнити в режимі он-лайн ( www.kirkland.edu.pl www.fulbright.edu.pl www.civicportal.org), після чого роздрукувати видану системою сторінку з інформацією, яка підтверджує отримання заявки. Підписану сторінку та актуальну фотокартку надіслати звичайною поштою на адресу Польсько-Американської Комісії Фулбрайта.

Альтернативний спосіб подання заявки – завантажити аплікаційну форму у форматі Word з веб-сторінки. Скановану виповнену версію надіслати за електронною адресою  kirkland2009@fulbright.edu.pl

Конкурс проходитиме у три етапи:

 • I етап – розгляд заявок на участь у конкурсі й рішення про їх відповідність вимогам конкурсу
 • II етап – рецензування конкурсних заявок
 • III етап – співбесіда

Умови гранту
Упродовж дев´яти місяців учасники отримують стипендію у розмірі 600$. Програма покриває витрати на навчаня, проживання в Польщі, квиток в обидва боки, відкриття візи, страхування, придбання наукових матеріалів й посібників. Стипендіатам нададуть у тимчасове користування портативні комп´ютери, що можуть бути привласнені ними тільки після виконання усіх умов програми навчання.

Стипендіальна програма
Програма розпочинається у середині вересня 10-денним підготовчо-інформаційним курсом. По його завершенню – двосеместрове навчання у провідних університетських центрах Польщі (Варшава, Краків, Познань, Вроцлав, Люблін) та написання семестрових й дипломних робіт. Додатково 4 рази упродовж року стипендіати зустрічаються на інтеграційно-тематичних семінарах. Після проходження навчання – 2-4 тижневе професійне стажування у вибраній стипендіатом організації. Урочистість з нагоди завершення програми та вручення дипломів відбувається у Варшаві наприкінці червня.

Проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох до дев´яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п´яти років та аспіранти або здобувачі напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку ґранту. При відборі кандидатів до уваги братимуть їхні професійні досягнення, реальність запропонованого проекту та його довгострокову цінність.

Галузі спеціалізації:

 • Гуманітарні та суспільні науки: філософія, культурна антропологія, політичні науки, історія, археологія, охорона пам´яток історії, управління, психологія, соціальне забезпечення, демографія, соціологія, вивчення проблем етнічних груп, міжнародні відносини, вивчення проблем оборони та політики в галузі безпеки, економіка
 • Правознавство: історія права, юридичні системи, права людини та її інтелектуальної власності
 • Економіка та бізнес: ринкова система, малий бiзнес, сiльськогосподарська полiтика, професiйна етика
 • Педагогіка та управління в галузі освіти
 • Інформаційні науки та бібліотекарство
 • Засоби масової комунікації та журналістика
 • Мистецтво, архітектура та управління в галузі мистецтва
 • Ґендерні студії
 • Музеєзнавство
 • Українознавчі студії
 • Охорона довкілля
 • Американські студії

Окрім гуманітарних та суспільних наук, до конкурсних галузей спеціалізації включено також точні, технічні та природничі дисципліни.

Вимоги до кандидатів:

 • Українське громадянство та проживання в Україні на час проведення конкурсу
 • Вільне володіння англійською мовою
 • Відповідність вимогам візи J-1: повернення в Україну на 2 роки після закінчення терміну ґранту

Як взяти участь у конкурсі:
Кандидати повинні подати до офісу Програми імені Фулбрайта повний комплект документів: заповнену аплікаційну форму, детальний науковий план перебування у США та бібліографію до нього, curriculum vitae, три рекомендаційні листи. Всі документи подають англійською та українською мовами, крім аплікаційної форми, яку подають лише англійською.

Найважливіші критерії при відборі кандидатів на участь у Програмі:

 • Попередні наукові досягнення
 • Переконливий та добре розроблений науковий план стажування з чітким обґрунтуванням необхідності та важливості його реалізації для Українських інституцій
 • Потенціал до співпраці з американськими та українськими колегами над проектами, які матимуть суттєвий вплив на освіту в Україні
 • Готовність до ініціювання та запровадження нових курсів з гуманітарних та суспільних дисциплін, розповсюдження передових методів навчання та викладання

Кандидати також мають можливість вибирати Інститут Кеннана у Вашінгтоні як місце проведення досліджень.

Отримати анкету в електронному вигляді можна на сайті: www.fulbright.org.ua
або у друкованому вигляді за адресою: офіс Програми імені Фулбрайта, вул. Грушевського, 4, кiмн. 305. Київ 01001, тел.: (044) 279-18-50, 279-23-24; факс: 230-20-60, ел. пошта: scholar@fulbright.com.ua або в міжнародному відділі.

Мета: Стипендії пропонують можливість іноземним молодим науковцям провести дослідження або підвищити кваліфікацію у одному з німецьких державних або державно визнаних ВНЗ або науково-дослідних інститутів.

Ця стипендійна програма може мати наступні цілі:
– проведення досліджень у одному з німецьких ВНЗ із подальшим захистом кандидатської дисертації у своїй країні.
– проведення досліджень у одному з німецьких ВНЗ із подальшим захистом кандидатської дисертації у Німеччині. В цьому випадку ми звертаємо Вашу увагу на структуровані аспірантські програми у т.зв. “Graduierten- und Promotionskollegs” (навчальні установи для пошукачів, які готують кандидатські дисертації), міжнародні аспірантські програми у т.зв. “Graduate Schools” та дослідні інститути ім. Макса Планка. Докладнішу інформацію дивіться тут: www.daad.de/ipp;
– проведення досліджень або підвищення кваліфікації без подальшого захисту або іспитів.

Тривалість стипендії: Період виплати стипендії визначає відбіркова комісія під час розгляду документів. Він може становити – в залежності від робочого плану пошукача – як правило, від одного до десяти місяців; для аспірантів, які планують захист дисертації у Німеччині, він може тривати три, у окремих випадках чотири роки. Повне навчання в аспірантурі в Німеччині підтримується в тому випадку, якщо для цього є особливі причини, як, наприклад, відсутність на Батьківщині подібних можливостей для проведення досліджень та отримання належного наукового керівництва або необхідність багаторічної підтримки у Німеччині у зв´язку зі змістом наукової роботи.

Підтримка повного навчання в аспірантурі в Німеччині орієнтована на період до трьох років, в тому разі, якщо від іноземних пошукачів вимагається отримання додаткової підготовчої бази для навчання в аспірантурі, її можуть подовжити до 4 років. Навіть якщо передбачена підтримка повного курсу навчання в аспірантурі в Німеччині, рішення про сплату стипендії приймається максимально на один рік.

Початок виплати стипендії – не раніше 1 червня. Якщо стипендія триває більше 7 місяців, виплата її розпочинається, як правило, з 1 жовтня.

Розмір стипендії: DAAD сплачує щомісячно стипендію, розмір якої залежить від отриманої освіти стипендіатів: 715 євро (для випускників ВНЗ) або 975 євро (для аспірантів). Стипендія включає також, як правило, плату за медичне страхування. Крім того, DAAD сплачує, як правило, певну суму на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на Батьківщині стипендіата або інша сторона.

Коли перебування триває більш, ніж 6 місяців, поряд з виплатою стипендії на дослідження можлива такождопомога на житло та перебування членів сім´ї. Фінансування мовних курсів відбувається у особливих випадках (див. у “Вимогах до пошукачів”).

Для стипендіатів за моделлю “DAAD-Sandwich” можуть сплачуватися кошти за проїзд наукового керівника за умови, якщо це було вказано у першій заяві на отримання стипендії.

Вимоги до пошукачів: Подавати заяву на наукову стипендію DAAD для аспірантів та молодих науковців можуть висококваліфіковані випускники ВНЗ, які найпізніше на момент початку стипендії будуть мати диплом спеціаліста або магістра, у виняткових випадках диплом бакалавра або диплом кандидата наук.

Аспіранти, які планують захист дисертації в своїй країні, обов´язково мають бути зарахованими до аспірантури у себе на Батьківщині. Серед документів на стипендію, як правило, має бути письмова згода від професора (наукового керівника) з Німеччини, який буде керувати стажуванням у ВНЗ, з чітким посиланням на плани пошукача, а також письмова згода приймаючого інституту щодо надання робочого місця для пошукача. Якщо планується захист дисертації у німецькому ВНЗ, згода має бути від наукового керівника.

Мета: Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах, мають можливість провести дослідження в одному з державних або державно визнаних німецьких ВНЗ або у одній з позауніверситетських науково-дослідних установ.
Тривалість стипендії: Стипендія надається на строк від одного до трьох місяців в залежності від плану роботи пошукача.
Розмір стипендії: Щомісячна стипендія становить, залежно від наукового ступеня, 1840 євро для наукових співробітників (викладачів, доцентів, як правило, зі ступенем кандидата наук) та 1990 євро для професорів, у виключних випадках – 2240 євро.
Крім того, DAAD виділяє, як правило, певну суму на проїзд, якщо це не беруть на себе організації на Батьківщині пошукача або інша сторона.
Вимоги до пошукачів: Подавати заяву на стипендію DAAD для наукового стажування можуть досвідчені науковці, як правило, з науковим ступенем. Всі пошукачі мають працювати у ВНЗ або науково-дослідному інституті у своїй країні.Необхідно мати письмову згоду приймаючого інституту щодо надання робочого місця для пошукача.

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) та Інститут відкритого суспільства (OSI) проводять спільну стипендійну програму для випускників та молодих викладачів ВНЗ з України. Стипендії надаються спільно DAAD та OSI з метою навчання або проведення досліджень та захисту дисертації у німецьких ВНЗ.
Метою програми DAAD/OSI є покращення становища в сфері викладання та досліджень в рамках гуманітарних та суспільних наук в Україні, а також налагодження контактів між німецькими та українськими вченими, на основі яких можуть самостійно розвиватись подальші міжнародні контакти.

Тривалість стипендії:
Стипендії надаються для навчання на максимально дворічних магістерських програмах, на трирічну аспірантуру, а також на наукове перебування, яке розподіляється на два періоди по три місяці кожний.

Розмір стипендії:
Студентам магістерських програм: 750 євро щомісячно.
Аспірантам: 1000 євро щомісячно.
Науковцям зі ступенем кандидата наук: 1840 євро щомісячно.

Всім учасникам оплачується проїзд та, якщо необхідно та передбачено програмою, вартість мовних курсів.
Аспірантам після двох років перебування буде оплачена поїздка додому.

http://www.daad.org.ua/ukr/stip_osi.htm