Російський флаг.Англійський флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.


Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Інформація для іноземних студентів

3D

 

Прийом іноземців на навчання здійснюється Миколаївським національним аграрним університетом на основі ліцензії № 034687 серії АД від 22 травня 2012

До МНАУ приймаються іноземні громадяни без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1238 від 05.08.1998 року «Про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання у вищих навчальних закладах» прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

- міжнародних договорів України;

- загальнодержавних програм;

- договорів, підписаних вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.

Документи, необхідні для оформлення запрошення на навчання:

- Копія першої сторінки закордонного паспорта, завіреного нотаріально в країні походження (повне ім'я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання);

- Копія документа про середню освіту з переліком вивчених дисциплін і оцінками;

- Копія медичної довідки про стан здоров'я.

Університет розглядає отримані документи і при відповідності документів встановленим вимогам висилає кандидату оригінал запрошення на навчання.

Для отримання в'їзної візи Вам слід звернутися до найближчого Посольства України у своїй або в сусідній країні із заявою про отримання в'їзної візи, приклавши до заяви запрошення на навчання в Миколаївському національному аграрному університеті.

Для громадян Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Монголії, Російської Федерації, Таджикистану і Узбекистану запроваджено безвізовий режим в'їзду в Україну.

Іноземні громадяни, які отримали візу в Україну, повинні повідомити про дату свого прибуття та номер рейсу літака для забезпечення їхньої зустрічі в аеропорту представником ВНЗ.

Документи, необхідні для вступу до Миколаївського національного аграрного університету:

а) анкета встановленого зразка;

б) копія документа про освіту та одержані оцінки (бали) за вивченими предметів;

в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції;

г) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими підписані угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

е) копія документа про народження;

ж) 6 фотокарток розміром 60х40 мм;

з) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року;

і) міграційна карта, заповнена при перетині кордону України, з позначенням мети поїздки «Навчання» (тільки для громадян країн з безвізовим режимом в'їзду в Україну).

Документи, зазначені в пунктах б, г, е, повинні бути завірені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку.

Прийом іноземців на навчання згідно міжнародних договорів та загальнодержавних програм здійснюється в порядку, передбаченому цими документами.

При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних ступенів бакалавра та/або магістра обов'язковою є процедура нострифікації документів про вже отриманої закордоном освітньої (освітньо-кваліфікаційної) ступеня Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється в період першого року навчання.

Прийом іноземних громадян приймальною комісією здійснюється на підставі співбесіди з профільного предмету.

 

Напрями підготовки

Миколаївський національний аграрний університет готує фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальностями:
Менеджмент
Спеціальність за дипломом: бакалавр менеджменту
Публічне управління і адміністрування
Спеціальність за дипломом: бакалавр публічного управління і адміністрування
Облік і аудит
Спеціальність за дипломом: бакалавр обліку і аудиту
Фінанси і кредит
Спеціальність за дипломом: бакалавр фінансів і кредиту
Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва
Спеціальність за дипломом: бакалавр інженерії сільського господарства
Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі
Спеціальність за дипломом: бакалавр енергетики сільськогосподарського виробництва
Агрономія
Спеціальність за дипломом: бакалавр-технолог з агрономії
Геодезія та землеустрій
Спеціальність за дипломом: бакалавр геодезії та землеустрою
Біотехнологія
Спеціальність за дипломом: фахівець з біотехнології
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Спеціальність за дипломом: бакалавр-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва
Харчові технології
Спеціальність за дипломом: бакалавр харчових технологій
Професійна освіта
Спеціальність за дипломом: молодший інженер-викладач практичного навчання.
Тривалість навчання. Нормативна тривалість навчання становить 3 роки 10 місяців (8 семестрів).
Мови навчання: російська / українська.
Миколаївський національний аграрний університет готує фахівців освітнього ступеня «Магістр» за освітньо-професійними програмами:
Менеджмент
Спеціальність за дипломом: магістр менеджменту, керівник підприємств, установ і організацій
Публічне управління і адміністрування
Спеціальність за дипломом: магістр керуючий з адміністративної діяльності
Облік та оподаткування
Спеціальність за дипломом: магістр обліку та оподаткування
Фінанси, банківська справа і страхування
Спеціальність за дипломом: магістр фінансів, банківської справи та страхування
Агроінженерія
Спеціальність за дипломом: магістр Агроінженерія
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціальність за дипломом: магістр електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Агрономія
Спеціальність за дипломом: агроном-дослідник
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Спеціальність за дипломом: технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Спеціальність за дипломом: магістр ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Спеціальність за дипломом: керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості
Тривалість навчання. Нормативна тривалість навчання становить 1 рік 4 місяці (3 семестри).
Мови навчання: російська та українська.

Навчальний рік починається з 1 вересня і ділиться на два семестри, з вересня по січень та з лютого по червень.

Тривалість кожного семестру складає 17-18 тижнів. У кінці кожного семестру слід 1-2 тижнева екзаменаційна сесія.

Умови навчання та проживання

 
Миколаївський національний аграрний університет - це 11 корпусів загальною площею 89731 м2, в тому числі 69735 м2 навчально-лабораторних приміщень. Загальна площа на 1 студента 16,2 м2.Забезпеченість навчальними площами на 1 студента складає 12,5 м2.

Матеріально-технічна база з підготовки іноземних студентів становить:

- Обладнані кабінети зі спеціальних дисциплін з використанням можливостей надання студентам якісної освіти через застосування мультимедійного обладнання;

- Якісне комплексне методичне забезпечення, підготовлене для проведення освітньої діяльності та розкриття сутності всіх дисциплін за навчальним планом;

- Технічне забезпечення з використанням сучасного обладнання, яке надає можливості наочно відображати теоретичний матеріал і розкривати практичні аспекти фахівця;

- Спеціалізовані лабораторії з ПЕОМ, які містять все необхідне обладнання та програмне забезпечення для викладання дисциплін і підвищення якості надання освітніх послуг студентам.

Наявність в кабінетах, лабораторіях необхідного обладнання дозволяє проводити заняття по робочим навчальним планам, повною мірою забезпечує організацію навчального процесу відповідно до вимог навчального плану і типових програм навчальних дисциплін за всіма напрямами підготовки.

Комп'ютерні класи підключені до мережі Інтернет, що забезпечує доступ співробітників і студентів до сучасних джерел інформації.

Студенти можуть користуватися гуртожитками, їдальнями, буфетами, спортивними спорудами, бібліотеками та читальними залами, які розташовані на базі Миколаївського національного аграрного університету.

MНАУ має 4 гуртожитки на 1500 місць блокового типу з кімнатами на 2-3 студента. Всі іноземні студенти забезпечуються місцями в гуртожитку. Для цього виділено окремий поверх у гуртожитку № 2 (50 метрів від головного навчального корпусу). Є Інтернет, в холі встановлено телефон з виходом на міжнародну лінію. Цілодобова охорона і куратори груп забезпечать постійну безпеку проживання.

У кожному гуртожитку працює медпункт. Також підписано договори про проведення профілактичних оглядів та невідкладної медичної допомоги для іноземних громадян, що навчаються в MНАУ, з Миколаївської міською лікарнею № 4 і міською поліклінікою № 3.

Студентська їдальня розрахована на 396 посадочних місць. Університет має три буфета.

Комплекс спортивних споруд складається з чотирьох залів. Загальна площа спортивних споруд 3034,1 м2.

Три актові зали університету розраховані на 740 посадочних місць.

Важливу роль у проведенні навчального процесу відіграє наукова бібліотека університету, протягом усього часу, з початку заснування (1984 рік), залишається основною базою формування теоретичних знань студентів, отримання наукової інформації викладачами. Загальна площа бібліотеки складає 1594 м2, площа книгосховищ - 272 м2. Бібліотека налічує 8 читальних залів, зі спеціальною літературою і з літературою з суспільних наук, а також з художньою літературою.

Електронна бібліотека надає читачам доступ до електронних ресурсів, які створюються з 2003 року. Доступ до «Електронної бібліотеки навчальної та методичної літератури МНАУ» та інших повнотекстових баз даних, які налічують понад тисячу документів, надається бібліотекою тільки в локальній комп'ютерній мережі університету. Також в електронному читальному залі створена зона Wi-Fi для доступу до фондів бібліотеки.Перейти на початок сторінки

лінія

минусІнформація

Інформація для іноземних студентів

минусДокументи

Перелік документів

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди © 2008-2017 МНАУ